3 redenen: de burn out is meer aanwezig dan vroeger

De burn out: herkomst

Alhoewel stress iets is van alle tijden lijkt een burn-out wel iets van de laatste tijd te zijn. Nagenoeg ieder jaar stijgt het aantal burn out gevallen weer. Een zorgwekkende ontwikkeling waar werkgevers erg scherp op moeten zijn. De term burn out werd begin jaren ’70 geïntroduceerd door de Amerikaan Herbert J. Freudenberger.

Het viel hem op dat mensen om hem heen veranderden van betrokken, toegewijde werknemers naar onverschillige, afstandelijke personen. En soms zelfs binnen de tijdspanne van een jaar. Een bizar fenomeen. Inmiddels weten we dat dit kan ontstaan als mensen te lang zijn belast met intensieve, onafgebroken druk.

Herbert J. Freudenberger ontwikkelde zich tot een van de experts op dit gebied. Intensief wetenschappelijk onderzoek naar het onderwerp heeft ertoe geleid dat we tegenwoordig een goed beeld hebben van wat een burn out is. We weten ook redelijk goed wat we moeten doen om ervan te herstellen.


De burn out: vroeger niet, nu wel

Maar hoe komt het dan dat je vroeger nooit iets over een burn out hoorde? Terwijl het tegenwoordig aan de orde van de dag lijkt te zijn. Als we kijken naar de tijd waarin we leven zijn er aanleidingen te vinden die een burn out stimuleren. Te beginnen met de hedendaagse samenleving. We leven vele malen individualistischer dan vroeger. Je moet presteren. Onderdoen voor een ander wordt steeds vaker gezien als een schande. Daarnaast zijn er nog drie ontwikkelingen die zorgen dat mensen onder steeds meer spanning komen te staan.

Tekst gaat verder onder afbeeldingburn out


1. Verschuiving handarbeid naar hoofdarbeid

Psychosociaal gezien is werken moeilijker geworden. Waar we vroeger voornamelijk met onze handen werkten is er een duidelijke verschuiving naar werken met het hoofd. Dat komt met name door de automatisering: mensen werken steeds meer met automaten en computers. Werken met het hoofd is psychisch zwaarder dan werken met het lichaam. Het vergt meer van je cognitieve vaardigheden. Als je draagkracht niet groot genoeg is kan je hierdoor onder druk komen te staan. Je bent daarmee vatbaar voor stress.


2. Werken is meer belastbaar

Tegenwoordig wordt er verwacht dat je samenwerkt, meedenkt, plant en oplost. Functies zijn dezer dagen qua verwachtingspatroon intensiever dan vroeger. Het merendeel van de Nederlanders heeft een baan waarin er van hen verwacht wordt dat ze meedenken met de koers van het team, de afdeling of zelfs de organisatie. Dat is op zich een mooie ontwikkeling, omdat medewerkers worden betrokken bij hun werkgever. Anderzijds kan het voor een werknemer voelen als druk, en moet daar voorzichtig mee worden omgegaan. Niet iedereen ziet deze betrokkenheid als fijn. Het kan ook zorgen voor druk op de schouders van een medewerker.


3. Werk/privé-leven

Ten slotte verandert de werk/privé balans steeds meer. Er zijn veranderingen gaande op beide vlakken. Zo verdwijnen in de privésfeer steeds meer de rolpatronen. Vroeger werkte de man en rustte hij in de avond. De vrouw deed het huishouden. Dat is grotendeels verleden tijd. Man en vrouw werken beide en ontfermen zich samen over het huishouden, de financiën en de kinderen. Dat zorgt ervoor dat er minder rustmomenten zijn.

Ook in het werkleven zijn er veranderingen te vinden. Werknemers staan tegenwoordig altijd ‘aan’. Er wordt verwacht dat een medewerker altijd bereikbaar is via zijn mobiele telefoon. Grote drukte? Dan werken we over. Zelfs op de vrije zondag wordt de laptop regelmatig even open geklapt om wat e-mails weg te werken. Dat is in de basis een mooi teken van betrokkenheid en motivatie. Het wordt pas gevaarlijk zodra iemand altijd werkdruk ervaart en nooit even kan ontladen.

Over WorkJoy

WorkJoy wil iedere werknemer in Nederland gelukkig maken. Omdat gelukkige werknemers zorgen voor geweldige prestaties. 

Als mensen werkgeluk ervaren zijn ze duurzamer inzetbaar en presteren ze beter. Ze zijn productiever, meer betrokken bij hun werk, ze blijven langer en zijn minder ziek. Zo worden ze de beste versie van zichzelf – een ultieme situatie voor werkgever en werknemer.

MEER WERKGELUK IN JOUW ORGANISATIE?

030 - 227 1974

welkom@workjoy.nl

Post by

WorkJoy wilt iedere werknemer in Nederland gelukkig maken. Omdat gelukkige werknemers zorgen voor geweldige prestaties.

Door werkgeluk te ervaren presteren uw medewerkers beter en zijn ze duurzamer inzetbaar. Ze worden de beste versie van zichzelf – een ultieme situatie voor werkgever en werknemer. WorkJoy helpt organisaties over de volle breedte om deze situatie te realiseren.